Dit zijn wij

Dit is Innovam

We helpen iedereen het beste uit zichzelf te halen. Onze ambitie is dat vakmensen binnen de mobiliteitsbranche zich blijven ontwikkelen. We ontwikkelen en geven hoogwaardige trainingen en opleidingen. Daarbij hebben we altijd een zo hoog mogelijk leereffect en rendement voor ogen, voor alle betrokkenen.  
 
We werken hiervoor samen met onze strategische partners, BOVAG, RAI Vereniging, OOMT, de MBO Raad, onze klanten en opdrachtgevers. Samen zetten wij ons in voor een hechte aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en een toekomstbestendige branche. Daarom hebben scholen,  leermeesters en leerlingen in de leerbedrijven een speciale plek in het hart van ons bedrijf.  
 
Voor een toekomstbestendige branche werken we ook samen met klanten en opdrachtgevers aan kennis over relevante ontwikkelingen en trends in de sector.

Ontstaan Innovam

Stichting VAM is in 1948 door de BOVAG opgericht als antwoord op de grote vraag naar ondernemende, gekwalificeerde vakmensen. In 1968 wordt de Stichting Beroepsopleiding BeVAM opgericht, die zich specifiek richt op leerlingen uit het leerlingwezen. De activiteiten van beide stichtingen vertonen dermate veel overlap dat in 1990 besloten wordt samen verder te gaan onder de naam Innovam.  

Strategie Innovam

Innovam helpt iedereen in de mobiliteitsbranche om het beste uit zichzelf en het bedrijf te halen.  We willen een leven lang leren, ontwikkelen, groeien en meebewegen in een veranderende wereld zo goed mogelijk ondersteunen en valideren voor de praktijkgerichte vakmensen in de mobiliteitsbranche. We doen dit door het ontwikkelen en aanbieden van praktijkgerichte trainingen en opleidingen. Hierin willen we voor onze klant het leereffect vergroten en daarbij het rendement voor opleiden, leren, valideren en ontwikkelen verhogen. 

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:  
OPEN  (boven het woord open, vlak voor icoon)
Omdat we luisteren naar onze klanten en elkaar, durven te delen wat we leren en open staan voor mogelijkheden.
NIEUWSGIERIG  (boven het woord nieuwsgierig, vlak voor icoon)
Omdat we willen weten wat de vakmensen beweegt, wat ze doormaken, wat hun vragen zijn.  
VERANTWOORDELIJK  (boven het woord verantwoordelijk, vlak voor icoon)
Omdat het onze missie is om onze klanten – en eigenlijk de hele mobiliteitsbranche – vooruit te helpen. Daar staan we voor en daar bestaan we voor. 

Factsheet

Duurzaam ondernemen

Innovam heeft gekozen voor verschillende duurzame oplossingen:

 • Innovam heeft een aantal zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor staan.
 • Op korte termijn worden ook de daken van de andere vestigingen voorzien van zonnepanelen. 
 • Bijna alle verlichtingsbronnen in onze eigen panden en terreinen zijn LED-bronnen, dit betekent natuurlijk veel minder energie voor onze verlichting.
 • Onze CV-ketels zijn vervangen door HR-ketels, die in een cascade-opstelling zijn geplaatst. 
 • Vrijwel alle luchtbehandelingskasten zijn vervangen door zuinige kasten en koelmachines.

Innovam voert in samenwerking met JINC onderstaande projecten uit:

 • Bliksemstage
 • Sollicitatietraining
 • Carrière coach

WIE IS JINC?

Ieder kind in Nederland zou dezelfde kans moeten krijgen op een succesvol, bevredigend werkend leven. De realiteit is echter anders: wie geboren wordt in een wijk met veel sociaaleconomische achterstand, loopt bij het betreden van de arbeidsmarkt drie straatlengtes achter. JINC doet daar iets aan. Om dat te bereiken, helpen ze kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 47.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien. Wil je meer weten over wat JINC allemaal doet, kijk dan op hun website: JINC.

BLIKSEMSTAGE

Hierbij worden kinderen van de basisschool en het vmbo naar bedrijven gestuurd voor een korte, krachtige kennismaking met een aantal beroepen. Daarbij steken ze de handen uit de mouwen: ze doen een ochtend lang echt ervaring op. Bij Innovam leren de leerlingen het vak autotechniek.

SOLLICITATIETRAINING

Veel jongeren missen iemand in hun omgeving die hun vertelt wat de sociale codes zijn op de werkvloer. Ze weten dus niet hoe ze zich moeten voorbereiden op een sollicitatiegesprek, dat hun mobiel uit hoort te staan en ze rechtop moeten zitten.
Bij Innovam gaat een HR Adviseur naar de school toe om de leerlingen uitleg te geven over hoe een CV en een sollicitatiebrief/motivatiebrief eruit hoort te zien en waar je rekening mee dient te houden, zoals spreek iemand aan die ouder is dan jou met u en let op je kledingvoorschriften.

CARRIÈRE COACH

Een jongere wordt gekoppeld aan iemand uit het bedrijfsleven, die weet waar hij over praat en die als inspiratiebron kan dienen. Deze coach probeert uit te vinden waar een leerling goed in is en begeleidt hem of haar richting een succesvolle aanmelding bij een vervolgopleiding. Een HR Adviseur van Innovam gaat naar een school die is aangesloten bij JINC en krijgt 4 leerlingen die hij/zij een aantal bijeenkomsten begeleidt bij het vinden van een goede vervolgopleiding.

Bestuur

Het bestuur van Innovam ziet toe op het beleid en de realisatie van de afgesproken doelstellingen. Ten behoeve van het bestuur en de externe verantwoording wordt voor VAM een jaarrekening en jaarverslag opgemaakt.

Directie

 • Leo Fransen, algemeen directeur (statutair) 
 • Herme Bruin, directeur (statutair) 

College

 • H. ten Broeke (voorzitter), namens BOVAG
 • H. Bresser, namens BOVAG
 • A. Kuiper, namens Vakbonden FNV/CNV
 • O.C.M. de Bruijn, namens RAO

Raad van Commissarissen

 • drs. J. G. Hakkenberg (voorzitter)
 • drs. P.J. Plug, namens FNV Metaal
 • S.J.J. Luijckx,namens BOVAG 
 • P.J.H. Janssen, namens RAI
 • M. de Vries, namens onderwijs

Onze directie