EmailTwitterFacebookLinkedIn

DIT IS INNOVAM

We helpen iedereen het beste uit zichzelf te halen. Onze ambitie is dat vakmensen binnen de mobiliteitsbranche zich blijven ontwikkelen. We ontwikkelen en geven hoogwaardige trainingen en opleidingen. Daarbij hebben we altijd een zo hoog mogelijk leereffect en rendement voor ogen, voor alle betrokkenen.  
 
We werken hiervoor samen met onze strategische partners, BOVAG, RAI Vereniging, OOMT, de MBO Raad, onze klanten en opdrachtgevers. Samen zetten wij ons in voor een hechte aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en een toekomstbestendige branche. Daarom hebben scholen,  leermeesters en leerlingen in de leerbedrijven een speciale plek in het hart van ons bedrijf.  
 
Voor een toekomstbestendige branche werken we ook samen met klanten en opdrachtgevers aan kennis over relevante ontwikkelingen en trends in de sector.

ONTSTAAN INNOVAM

Stichting VAM is in 1948 door de BOVAG opgericht als antwoord op de grote vraag naar ondernemende, gekwalificeerde vakmensen. In 1968 wordt de Stichting Beroepsopleiding BeVAM opgericht, die zich specifiek richt op leerlingen uit het leerlingwezen. De activiteiten van beide stichtingen vertonen dermate veel overlap dat in 1990 besloten wordt samen verder te gaan onder de naam Innovam.  

FACTSHEET

DUURZAAM ONDERNEMEN

STRATEGIE INNOVAM

Innovam helpt iedereen in de mobiliteitsbranche om het beste uit zichzelf en het bedrijf te halen.  We willen een leven lang leren, ontwikkelen, groeien en meebewegen in een veranderende wereld zo goed mogelijk ondersteunen en valideren voor de praktijkgerichte vakmensen in de mobiliteitsbranche. We doen dit door het ontwikkelen en aanbieden van praktijkgerichte trainingen en opleidingen. Hierin willen we voor onze klant het leereffect vergroten en daarbij het rendement voor opleiden, leren, valideren en ontwikkelen verhogen. 

Kernwaarden  
Onze kernwaarden zijn:  
OPEN  (boven het woord open, vlak voor icoon)
Omdat we luisteren naar onze klanten en elkaar, durven te delen wat we leren en open staan voor mogelijkheden.
NIEUWSGIERIG  (boven het woord nieuwsgierig, vlak voor icoon)
Omdat we willen weten wat de vakmensen beweegt, wat ze doormaken, wat hun vragen zijn.  
VERANTWOORDELIJK  (boven het woord verantwoordelijk, vlak voor icoon)
Omdat het onze missie is om onze klanten – en eigenlijk de hele mobiliteitsbranche – vooruit te helpen. Daar staan we voor en daar bestaan we voor. 

BESTUUR

 

Het bestuur van Innovam ziet toe op het beleid en de realisatie van de afgesproken doelstellingen. Ten behoeve van het bestuur en de externe verantwoording wordt voor VAM een jaarrekening en jaarverslag opgemaakt.

Directie

 • Leo Fransen, algemeen directeur (statutair) 
 • Herme Bruin, directeur (statutair) 

College

 • H. ten Broeke (voorzitter), namens BOVAG
 • H. Bresser, namens BOVAG
 • A. Kuiper, namens Vakbonden FNV/CNV
 • O.C.M. de Bruijn, namens RAO

Raad van Commissarissen

 • drs. J. G. Hakkenberg (voorzitter)
 • drs. P.J. Plug, namens FNV Metaal
 • S.J.J. Luijckx,namens BOVAG 
 • P.J.H. Janssen, namens RAI
 • M. de Vries, namens onderwijs

ONZE DIRECTIE